Ֆինանսական շուկա

finansakan shuka

Code: 4018000290
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Ֆինանսական շուկայի բնորոշումը և դասակարգման չափանիշները
2. Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները
3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» ՀՀ ԿԲ-ի Կաոնակարգ 15
2. Անցումային զեկույց 1998« EBRD
3. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1994.
4. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 02.09.93թ.) ՀՀ օրենքը
5. Артеменко В. Г., Беллендир М. В., Финансовый анализ ՐօվՍՈ Փպվվօւ ոցՎՈչ, Учебное пособие, М., 1997
6. Կորպորատիվ կառավարման ձեռնարկ, գործնական ուղեցույց ՀՀ ԲԸ-երի համար, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, Արեգ, 2000


- Բովանդակություն 1. Ֆինանսական շուկայի բնորոշումը և դասակարգման չափանիշները 2. Ֆինանսական շուկայի մասնակիցները 3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» ՀՀ ԿԲ-ի Կաոնակարգ 15 2. Անցումային զեկույց 1998« EBRD 3. Гамидов Г. Н. Банковское и кредитное дело. - Москва: ЮНИТИ, Банки и биржи, 1994. 4. «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 02.09.93թ.) ՀՀ օրենքը 5. Артеменко В. Г., Беллендир М. В., Финансовый анализ ՐօվՍՈ Փպվվօւ ոցՎՈչ, Учебное пособие, М., 1997 6. Կորպորատիվ կառավարման ձեռնարկ, գործնական ուղեցույց ՀՀ ԲԸ-երի համար, Միջազգային ֆինանսական կորպորացիա, Արեգ, 2000 - Ֆինանսական շուկա - finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan zuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan suka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shuka - Finansakan shyka - Finansakan shuka - Finansakan shuka

Яндекс.Метрика