Ֆակտորինգ

faktoring

Code: 4018000285
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ֆակտորինգի էությունը և առանձնահատկությունները
2. Ֆակտորինիգի էվոլյուցիան և տեսակներ
3. Ֆակտորինգը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Левкович А.П., Факторинг, Учебное пособие, Мн.: БГЭУ, 2003
2. В.М. Усоскин, Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: 1994
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ֆակտորինգի էությունը և առանձնահատկությունները 2. Ֆակտորինիգի էվոլյուցիան և տեսակներ 3. Ֆակտորինգը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Левкович А.П., Факторинг, Учебное пособие, Мн.: БГЭУ, 2003 2. В.М. Усоскин, Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: 1994 - Ֆակտորինգ - faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktwring - Faktoring - Faktoring - Faktoring - Faktoring

Яндекс.Метрика