Երկակի խնդիր

erkaki xndir

Code: 4018000280
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Տրանսպորտային խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը
2. Երկակիության տեսության տնտեսագիտական մեկնաբանումը տրանսպորտային խնդրի օրինակով
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Մ. Ա. Սահակյան, Հ. Լ. Սարգսյան, Ս. Դ. Սարգսյան, Ռ. Ն. Տոնոյան, «Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ» մաս առաջին Երևան 1997թ.
2. Մ. Ա. Սահակյան, Ս. Դ. Սարգսյան, Ֆ. Ծ. Կարապետյան, «Մաթեմատիկական ծրագրավորում» Երևան 1983թ.
3. Боборыкин В. А. Математические методы решения транспортных задач, Л.: СЗПИ 1986г.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Տրանսպորտային խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը 2. Երկակիության տեսության տնտեսագիտական մեկնաբանումը տրանսպորտային խնդրի օրինակով Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Մ. Ա. Սահակյան, Հ. Լ. Սարգսյան, Ս. Դ. Սարգսյան, Ռ. Ն. Տոնոյան, «Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկական եղանակներ» մաս առաջին Երևան 1997թ. 2. Մ. Ա. Սահակյան, Ս. Դ. Սարգսյան, Ֆ. Ծ. Կարապետյան, «Մաթեմատիկական ծրագրավորում» Երևան 1983թ. 3. Боборыкин В. А. Математические методы решения транспортных задач, Л.: СЗПИ 1986г. - Երկակի խնդիր - erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki khndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki khndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir - Erkaki xndir

Яндекс.Метрика