Էլոկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն

Elektronayin pastatxtashrjanarutyun

Code: 4018000278
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003:
2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999:
3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998:
4. www.b24.am

- Բովանդակություն Ներածություն Էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության համակարգը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Լալայան Մ., Գործավարության հիմունքներ, Եր., 2003: 2. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Եր., 1999: 3. Քալանթարյան Ա., Գործավարության գործավարություն, Եր., 1998: 4. www.b24.am - Էլոկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն - Elektronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtazrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatghtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatghtasrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronajin pastatxtashrjanarutjun - Elwktrwnayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrghanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarytyyn - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun - Eloktronayin pastatxtashrjanarutyun

Яндекс.Метрика