Դրամավարկային քաղաքականության մեթոդները

dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected]

Code: 4018000276
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Տնտեսական երևույթների ճանաչողության ու կանխատեսման մեթոդները
2. Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Մանուկյան, Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ, Երևան «Տնտեսագետ», 2006 թ.
2. Հ.Բ. Ղուշչյան« Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում Երևան 2008թ
3. П. Р о у з, “Банковский менеджмент”, М.,1995г.
4. “Банковское дело”, под ред. И.О. Лаврушина, М.,2002г.
5. Ф.Мишкин, “Экономическая теория денег, банковского дела и финансовыx рынков”, М., 1999г.
6. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքը


- Բովանդակություն 1. Տնտեսական երևույթների ճանաչողության ու կանխատեսման մեթոդները 2. Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Մանուկյան, Սոցիալական կանխատեսման հիմունքներ, Երևան «Տնտեսագետ», 2006 թ. 2. Հ.Բ. Ղուշչյան« Գ. Ա. Ավագյան Մակրոտնտեսական կարգավորում Երևան 2008թ 3. П. Р о у з, “Банковский менеджмент”, М.,1995г. 4. “Банковское дело”, под ред. И.О. Лаврушина, М.,2002г. 5. Ф.Мишкин, “Экономическая теория денег, банковского дела и финансовыx рынков”, М., 1999г. 6. Բանկերի և բանկային գործունեության մասին ՀՀ օրենքը - Դրամավարկային քաղաքականության մեթոդները - dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan metodnery - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaghaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaghaqakanutyan metodnery - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkajin qaxaqakanutjan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanytyan [email protected] - Dramavarkayin kaxakakanutyan [email protected] - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected]

Яндекс.Метрика