Դրույթ

Druyt

Code: 4018000275
էջերի քանակ: 12
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,520.00 AMD
Total: 2,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Կազմակերպության ներսում փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները
2. Դրույթը որպես փաստաթղթի բաղկացուցիչ մաս
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. «Մենեջմենթ» դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2009թ. :
2. Մ. Յու. Լալայան, Յու. Կ. Լալայան, «Գործավարության հիմունքներ», Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2003թ. :
3. Պ. Ա. Քալանթարյան, «Գործարարության գործավարություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2005թ. :


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Կազմակերպության ներսում փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները 2. Դրույթը որպես փաստաթղթի բաղկացուցիչ մաս Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Մենեջմենթ» դասագիրք բուհերի տնտեսագիտական մասնագիտությունների ուսանողների համար, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2009թ. : 2. Մ. Յու. Լալայան, Յու. Կ. Լալայան, «Գործավարության հիմունքներ», Երևան, «Զանգակ» հրատարակչություն, 2003թ. : 3. Պ. Ա. Քալանթարյան, «Գործարարության գործավարություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, 2005թ. : - Դրույթ - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Druyt - Drujt - Druyt - Druyt - Dryyt - Druyt - Druyt

Яндекс.Метрика