Դիլերային գործունեություն

dilerayin gorcuneutyun

Code: 4018000269
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դիլերային գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները
2. Դիլերային գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «ՈՒսումնական ձեռնարկ բրոքերային և դիլերային ընկերությունների համար» Երևան 2002թ.
2. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք
3. «Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, 2007թ.
4. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական»
5. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2007-2008թ հաշվետվություններ
6. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
7. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования
8. Андрюшенко В.И., Книга акционера для чтения и принятия ре¬шений., М. Фин. и стат-ка, 1994г.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Դիլերային գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները 2. Դիլերային գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «ՈՒսումնական ձեռնարկ բրոքերային և դիլերային ընկերությունների համար» Երևան 2002թ. 2. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք 3. «Հայաստան, ֆինանսներ և էկոնոմիկա» հանդես, 2007թ. 4. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական» 5. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2007-2008թ հաշվետվություններ 6. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 7. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования 8. Андрюшенко В.И., Книга акционера для чтения и принятия ре¬шений., М. Фин. и стат-ка, 1994г. - Դիլերային գործունեություն - dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gortsuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerajin gorcuneutjun - Dilerayin gwrcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcyneytyyn - Dilerayin gorcuneutyun - Dilerayin gorcuneutyun

Яндекс.Метрика