Բացարձակ մեծություններ

bacarzak mecutyunner

Code: 4018000265
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բացարձակ մեծությունները« դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները
2. Հարաբերական մեծությունները« դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բացարձակ մեծությունները« դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները 2. Հարաբերական մեծությունները« դրանց տեսակները և առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Բացարձակ մեծություններ - bacarzak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacardzak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarzak metsutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutjunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecytyynner - Bacarcak mecutyunner - Bacarcak mecutyunner

Яндекс.Метрика