Դրամական համակարգ

Dramakan hamakarg

Code: 4018000261
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Դրամական համակարգի բնութագիրը, դրա մեջ մտնող տարրերը
2. Դրանական համակարգի տեսակները
3. Թղթադրամային համակարգի առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;
2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ.
3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ.
4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ.
5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.
6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г.
7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г.- Բովանդակություն Ներածություն 1. Դրամական համակարգի բնութագիրը, դրա մեջ մտնող տարրերը 2. Դրանական համակարգի տեսակները 3. Թղթադրամային համակարգի առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000; 2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, «Տնտեսագիտություն», Եր., 1995 թ. 3. Մ. Ա. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր., 1997 թ. 4. Ա. Մարկոսյան «Պետություն և շուկա», Եր., 2005 թ. 5. Чечурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г. 6. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г. 7. Е. Ф. Борисов “Основы экономической теории”, М., 1999 г. - Դրամական համակարգ - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg - Dramakan hamakarg

Яндекс.Метрика