Դիսպերսիայի էությունը,տեսակները և դրանց գումարման կանոնը

Dispersiayi [email protected] [email protected] ev nranc gumarman [email protected]

Code: 4018000260
էջերի քանակ: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Դիսպերսիայի էությունը և մաթեմատիկական հատկությունները
2. Դիսպերսիայի տեսակները և դրանց գումարման կանոնը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.:

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Դիսպերսիայի էությունը և մաթեմատիկական հատկությունները 2. Դիսպերսիայի տեսակները և դրանց գումարման կանոնը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.: - Դիսպերսիայի էությունը,տեսակները և դրանց գումարման կանոնը - Dispersiayi [email protected] [email protected] ev nranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi eutyuny,tesaknery EV dranc gumarman kanony - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi eutyuny,tesaknery EV dranc gumarman kanony - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiaji [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gymarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] EV dranc gumarman [email protected] - Dispersiayi [email protected],[email protected] YEV dranc gumarman [email protected]

Яндекс.Метрика