Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական գործունեություն

zernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun

Code: 4018000254
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնելԲովանդակություն

1. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական գործունեության զարգացումը, տեսակները և ուղղությունները
2. Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման մեթոդները
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Семенов К.А. Международные экономические отношения. М.: “Гардарика”, 1998.
2. Международные экономические отношения/ Под ред. С.Ф. Сутырина - М., 1996.
3. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.

- Բովանդակություն 1. Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական գործունեության զարգացումը, տեսակները և ուղղությունները 2. Ձեռնարկության արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորման մեթոդները Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Семенов К.А. Международные экономические отношения. М.: “Гардарика”, 1998. 2. Международные экономические отношения/ Под ред. С.Ф. Сутырина - М., 1996. 3. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ. - Ձեռնարկությունների արտաքին տնտեսական գործունեություն - zernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - DZernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Zernarkutyunneri artaqin tntesakan gortsuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutjunneri artaqin tntesakan gorcuneutjun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gwrcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkytyynneri artaqin tntesakan gorcyneytyyn - Cernarkutyunneri artakin tntesakan gorcuneutyun - Cernarkutyunneri artaqin tntesakan gorcuneutyun

Яндекс.Метрика