Բանկի էությունը և դերը

Banki [email protected] ev [email protected]

Code: 4018000246
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Բանկի էությունը և դերը
2. Առևտրային բանկերը և դրանց գործառնությունները
3. Կենտրոնական բանկը և նրա ֆունկցիաները
4. Պետության դրամավարկային քաղաքականությունը
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Чепурин М.Н. <<Курс экономической теории>>
2. Գ. Կիրակոսյան <<Տնտեսագիտության տեսության ձեռնարկ>>
3. Գոռթնի Ջ. Դ. <<Տնտեսագիտություն>>
4. Օրդուխանյան Վ.Մ.<<Փողի շուկան>>
5. Մ.Ա. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, փող, վարկեր, բանկեր ¥Երևան, 2004թ.:
6. Վ. Օրդուխանյան «Բանկային համակարգը և դրամավարկային քաղաքականությունը», Երևան, 2004

- Բովանդակություն 1. Բանկի էությունը և դերը 2. Առևտրային բանկերը և դրանց գործառնությունները 3. Կենտրոնական բանկը և նրա ֆունկցիաները 4. Պետության դրամավարկային քաղաքականությունը Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Чепурин М.Н. <<Курс экономической теории>> 2. Գ. Կիրակոսյան <<Տնտեսագիտության տեսության ձեռնարկ>> 3. Գոռթնի Ջ. Դ. <<Տնտեսագիտություն>> 4. Օրդուխանյան Վ.Մ.<<Փողի շուկան>> 5. Մ.Ա. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, փող, վարկեր, բանկեր ¥Երևան, 2004թ.: 6. Վ. Օրդուխանյան «Բանկային համակարգը և դրամավարկային քաղաքականությունը», Երևան, 2004 - Բանկի էությունը և դերը - Banki [email protected] ev [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki eutyuny EV dery - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki eutyuny EV dery - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] EV [email protected] - Banki [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика