Աղքատության հիմնախնդիր

axqatutyan himnaxndir

Code: 4018000239
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Եկամուտների անհավասարությունը
2. Աղքատության գնահատումը: Լորենցի կորը և Ջինիի գործակիցը
3. Բնակչության կենսամակարդակը և այն բնութագրող ցուցանիշները
4. Եկամուտների վերաբաշխման պետական քաղաքականությունը 
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000
2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997
3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002
4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997
5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար:
- Բովանդակություն 1. Եկամուտների անհավասարությունը 2. Աղքատության գնահատումը: Լորենցի կորը և Ջինիի գործակիցը 3. Բնակչության կենսամակարդակը և այն բնութագրող ցուցանիշները 4. Եկամուտների վերաբաշխման պետական քաղաքականությունը  Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000 2. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997 3. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 4. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997 5. Ռոբրթ Հայլբրուներ, Լասթր Թարաու Տնտեսագիտությունը բոլորի համար: - Աղքատության հիմնախնդիր - axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnakhndir - Aghqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Aghqatutyan himnakhndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutjan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir - Axqatytyan himnaxndir - Axkatutyan himnaxndir - Axqatutyan himnaxndir

Яндекс.Метрика