Աշխատավարձի հաշվառում

ashxatavarzi hashvarum

Code: 4018000235
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների հաշվառումը
1.1 Աշխատավարձի սկզբնական փաստաթղթավորումը և աշխատավարձի գումարների և դրանց կատարվող պահումների հաշվարկան կարգը
1.2 Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը
1.3 Խնդիր
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ օրենքի «Հաշվապահական հաշվառմանե, Երևան 2004 թ.,
2. «ՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասինե,
3. Ճուղուրյան Ա.Գ «Հաշվապահական հաշվառումե,
4. Մելիքյան Հ. «Հարկային օրենսդրությունե,
5. Հ.պետրոսյան «Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտներ»,.2007թ.,
6. ՀՀ օրենքի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին»,
7. Ճուղուրյան Ա. « Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան 2003թ.,
8. Ճուղուրյան Ա. «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան 2004թ.,
9. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ», Երևան 2008թ.,
10. Սարգսյան Ա. Զ., Համբարձումյան Ռ. Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան 2009թ.,


- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների հաշվառումը 1.1 Աշխատավարձի սկզբնական փաստաթղթավորումը և աշխատավարձի գումարների և դրանց կատարվող պահումների հաշվարկան կարգը 1.2 Աշխատավարձի գծով պարտավորությունների անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը 1.3 Խնդիր Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ օրենքի «Հաշվապահական հաշվառմանե, Երևան 2004 թ., 2. «ՀՀ օրենքը աշխատանքի վարձատրության մասինե, 3. Ճուղուրյան Ա.Գ «Հաշվապահական հաշվառումե, 4. Մելիքյան Հ. «Հարկային օրենսդրությունե, 5. Հ.պետրոսյան «Հայաստանի Հանրապետության Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտներ»,.2007թ., 6. ՀՀ օրենքի «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին», 7. Ճուղուրյան Ա. « Հաշվապահություն և վերլուծություն», Երևան 2003թ., 8. Ճուղուրյան Ա. «Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպություններում», Երևան 2004թ., 9. Մովսիսյան Թ. «Հաշվապահական հաշվառման ձեռնարկ», Երևան 2008թ., 10. Սարգսյան Ա. Զ., Համբարձումյան Ռ. Պ. «Հաշվապահական հաշվառում», Երևան 2009թ., - Աշխատավարձի հաշվառում - ashxatavarzi hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavardzi hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Azxatavarci hazvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashkhatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Askhatavarzi hasvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarym - Ashxatavarci hashvarum - Ashxatavarci hashvarum

Яндекс.Метрика