Աշխատանքային ռեսուրսների և աշխատանքային ներուժի ձևավորումը և օգտագործումը-2

Ashxatanqayin resursneri ev ashxatanqayin neruji zevavorumn u [email protected]

Code: 4018000228
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատանքային ռեսուրսների սոցիալ-տնտեսական կատեգորիան
2. Աշխատանքային ռեուրսների ձևավորումը
3. Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման և բարելավման
ուղիները
Եզրակացություն և առաջարկություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Հայաստանի սոցիալական միտուներ (ՀՍՄ) //
2. Ս. Պողոսյան // Աշխատանքի կազմակերպում : Ուսումնսկսն ձեռնարկ, Երևան 2000


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանքային ռեսուրսների սոցիալ-տնտեսական կատեգորիան 2. Աշխատանքային ռեուրսների ձևավորումը 3. Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործման և բարելավման ուղիները Եզրակացություն և առաջարկություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Հայաստանի սոցիալական միտուներ (ՀՍՄ) // 2. Ս. Պողոսյան // Աշխատանքի կազմակերպում : Ուսումնսկսն ձեռնարկ, Երևան 2000 - Աշխատանքային ռեսուրսների և աշխատանքային ներուժի ձևավորումը և օգտագործումը-2 - Ashxatanqayin resursneri ev ashxatanqayin neruji zevavorumn u [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Azxatanqayin resursneri EV azxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji cEVavorumy EV ogtagorcumy-2 - Ashkhatanqayin resursneri EV ashkhatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin nerughi [email protected] EV [email protected] - Askhatanqayin resursneri EV askhatanqayin nerughi zEVavorumy EV ogtagortsumy-2 - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqajin resursneri EV ashxatanqajin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri EV ashxatanqayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resyrsneri EV ashxatanqayin neryji [email protected] EV [email protected] - Ashxatankayin resursneri EV ashxatankayin neruji [email protected] EV [email protected] - Ashxatanqayin resursneri YEV ashxatanqayin neruji [email protected] YEV [email protected]

Яндекс.Метрика