Աշխատանքային ռեսուրսներ-2

ashxatanqayin tesursner

Code: 4018000226
էջերի քանակ: 14
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատանաքային ռեսուրսներ հասկացությունը
2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կազմավորման առանձնահատկությունները
Եզրակացություն
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2010թ.,
2. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Մ. Վ. Ֆահրադյան, Սոցիալ-տնտեսա¬կան վիճակագրություն/ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան, 2000:
3. Курс социально-экономической статистики: Учеб¬ник./Под ред. проф. М. Г. Назарова – М.: Финстат-информ, 2000.
4. Экономическая статистика: Учебник/Под ред. Ю. Н. Ива¬нова.: М.: ИНФРА, 2000.
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանաքային ռեսուրսներ հասկացությունը 2. ՀՀ աշխատանքային ռեսուրսների կազմավորման առանձնահատկությունները Եզրակացություն Օգտագործած գրականության ցանկ Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 2010թ., 2. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Մ. Վ. Ֆահրադյան, Սոցիալ-տնտեսա¬կան վիճակագրություն/ուսումնական ձեռնարկ, Տնտեսագետ, Երևան, 2000: 3. Курс социально-экономической статистики: Учеб¬ник./Под ред. проф. М. Г. Назарова – М.: Финстат-информ, 2000. 4. Экономическая статистика: Учебник/Под ред. Ю. Н. Ива¬нова.: М.: ИНФРА, 2000. - Աշխատանքային ռեսուրսներ-2 - ashxatanqayin tesursner - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Azxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashkhatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Askhatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqajin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2 - Ashxatanqayin resyrsner-2 - Ashxatankayin resursner-2 - Ashxatanqayin resursner-2

Яндекс.Метрика