Աշխատաժամանկի մոմենտային դիտում

ashxatajamanak momentayin ditum

Code: 4018000223
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատաժամանակի ծախսումների դասակարգումը և դրա ուսումնասիրման մեթոդները
2. Մոմենտային դիտման մեթոդով նկարահանման անցկացումը
3. Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. В. Н. Сивуов “ Статистика промышлинности” Москва – 1981г.
2. В. А. Адамов, С. Д. Ильенкова, Т. П. Сиротина, С. А. Смирнов “Экономика и статистика фирм” Москва – 1987г.
3. Հ. Ս. Գրիգորյան« Ն. Ա. Սամվելյան Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն Երևան 2005թ.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատաժամանակի ծախսումների դասակարգումը և դրա ուսումնասիրման մեթոդները 2. Մոմենտային դիտման մեթոդով նկարահանման անցկացումը 3. Աշխատաժամանակի օգտագործման բարելավման ուղիները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. В. Н. Сивуов “ Статистика промышлинности” Москва – 1981г. 2. В. А. Адамов, С. Д. Ильенкова, Т. П. Сиротина, С. А. Смирнов “Экономика и статистика фирм” Москва – 1987г. 3. Հ. Ս. Գրիգորյան« Ն. Ա. Սամվելյան Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն Երևան 2005թ. - Աշխատաժամանկի մոմենտային դիտում - ashxatajamanak momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Azxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashkhatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxataghamanki momentayin ditum - Askhataghamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentajin ditum - Ashxatajamanki mwmentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditym - Ashxatajamanki momentayin ditum - Ashxatajamanki momentayin ditum

Яндекс.Метрика