Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան-2

artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan

Code: 4018000219
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ’’ՀՀ մաքսային օրենսգիրք’’` ընդունվել է 06.07.2000թ.
2. Ա. Հարությունյան ’Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիր’’ Ե.1999թ.
3. www.customs.am(ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի պաշտոնական կայք)


- Բովանդակություն Ներածություն Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ’’ՀՀ մաքսային օրենսգիրք’’` ընդունվել է 06.07.2000թ. 2. Ա. Հարությունյան ’Մաքսային գործի համառոտ տեղեկագիր’’ Ե.1999թ. 3. www.customs.am(ՀՀ մաքսային պետական կոմիտեի պաշտոնական կայք) - Արտաքին տնտեսական գործունեության սակագնային պլան-2 - artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gortsuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutjan sakagnajin plan-2 - Artaqin tntesakan gwrcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcyneytyan sakagnayin plan-2 - Artakin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2 - Artaqin tntesakan gorcuneutyan sakagnayin plan-2

Яндекс.Метрика