Աշխատանքային ռեսուրսներ

Ashxatanqayin resursner

Code: 4018000214
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Աշխատանքային ռեսուրսները որպես սոցիալ-տնտեսական կատեգորիա
2. Աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը
3. Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործումը և դրա բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Վ. Ե. Խոջաբեկյան // Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX – XX դարերում XXI դարիշեմին: 475 էջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» ,Երևան 2001 թ.:
2. Համացանց www.armstat.am :
3. Հայաստանի սոցիալական միտուներ (ՀՍՄ) // հունիս 2004 թ.
4. Ս. Պողոսյան // Աշխատանքի կազմակերպում : Ուսումնսկսն ձեռնարկ, Երևան 2000


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատանքային ռեսուրսները որպես սոցիալ-տնտեսական կատեգորիա 2. Աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը 3. Աշխատանքային ռեսուրսների օգտագործումը և դրա բարելավման ուղիները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Վ. Ե. Խոջաբեկյան // Հայաստանի բնակչության վերարտադրությունը և տեղաշարժերը XIX – XX դարերում XXI դարիշեմին: 475 էջ, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» ,Երևան 2001 թ.: 2. Համացանց www.armstat.am : 3. Հայաստանի սոցիալական միտուներ (ՀՍՄ) // հունիս 2004 թ. 4. Ս. Պողոսյան // Աշխատանքի կազմակերպում : Ուսումնսկսն ձեռնարկ, Երևան 2000 - Աշխատանքային ռեսուրսներ - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Azxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashkhatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Askhatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqajin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resursner - Ashxatanqayin resyrsner - Ashxatankayin resursner - Ashxatanqayin resursner

Яндекс.Метрика