Արտադրական գործոններ

Artadrakan gorconner

Code: 4018000207
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Արտադրական գործոնները և դրանց դասակարգումը
2. Արտադրական գործոնների ֆունկցիոնալ կախվածությունը: Արտադրական ֆունկցիան
3. Սահմանային արտադրողականության տեսությունը և նվազող հատույցի օրենքը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Микроэкономикаե, под ред. Яковлевой, М. 1997
2. Макконнелл Р., Брю Л. «Экономиксե, Таллинн, 1993
3. «Экономикаե под ред. Булатова, М. 1997
4. Лисовицкий «Микроэкономикаե, 1997
5. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю «Экономикс»
6. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն»,Եր.,2003թ.
7. Թ. Տոնոյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր. 2003 թ.
8. Մ. Գալստյան «Ինքարժեքի հաշվառում», Եր., 2001 թ.
9. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000
10. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997
11. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002
12. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտադրական գործոնները և դրանց դասակարգումը 2. Արտադրական գործոնների ֆունկցիոնալ կախվածությունը: Արտադրական ֆունկցիան 3. Սահմանային արտադրողականության տեսությունը և նվազող հատույցի օրենքը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Микроэкономикаե, под ред. Яковлевой, М. 1997 2. Макконнелл Р., Брю Л. «Экономиксե, Таллинн, 1993 3. «Экономикаե под ред. Булатова, М. 1997 4. Лисовицкий «Микроэкономикаե, 1997 5. Кэмпбелл Р., Макконнелл, Стенли Л. Брю «Экономикс» 6. Ա. Անդրեասյան «Տնտեսական գործունեության վերլուծություն»,Եր.,2003թ. 7. Թ. Տոնոյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Եր. 2003 թ. 8. Մ. Գալստյան «Ինքարժեքի հաշվառում», Եր., 2001 թ. 9. Գ.Ե.Կիրակոսյան «Տնտեսագիտության տեսություն» Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2000 10. Մ.Ա.Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն», Երևան 1997 11. Ա.Մարկոսյան, Ռ.Սաֆարյան «Շուկայական տնտեսության հիմունքները» Երևան 2002 12. Փոլ Սամյուելսն, Ուիլյամ Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», Երևան 1997 - Արտադրական գործոններ - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gortsonner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gwrcwnner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner - Artadrakan gorconner

Яндекс.Метрика