Արտադրության գործոններ

Artadrutyan [email protected]

Code: 4018000206
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգումը
2. Արտադրության գործոնների ֆունկցիոնալ կախվածությունը: Արտադրական ֆունկցիա
3. Սահմանային արտադրողականության տեսությունը և նվազող հատույցի օրենքը
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.
2. Մակրոկարգավորում ուսումնական ձեռնարկ Հ. Ղուշչյանի խմբագրությամբ, Երևան 2008թ.

- Բովանդակություն 1. Արտադրության գործոնները և դրանց դասակարգումը 2. Արտադրության գործոնների ֆունկցիոնալ կախվածությունը: Արտադրական ֆունկցիա 3. Սահմանային արտադրողականության տեսությունը և նվազող հատույցի օրենքը Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ. 2. Մակրոկարգավորում ուսումնական ձեռնարկ Հ. Ղուշչյանի խմբագրությամբ, Երևան 2008թ. - Արտադրության գործոններ - Artadrutyan [email protected] - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gortsonner - Artadrutyan gorconner - Artadrutjan gorconner - Artadrutyan gwrcwnner - Artadrutyan gorconner - Artadrytyan gorconner - Artadrutyan gorconner - Artadrutyan gorconner

Яндекс.Метрика