Արդյունաբերական արտադրանք

Ardyunaberakan artadranq

Code: 4018000205
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արդյունաբերական արտադրանքի հասկացությունը և դրա սահմանազատումը տնտեսական գործունեության այլ արդյունքներից
2. Արդյունաբերական արտադրանքի ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ուսումնասիրությունը.
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Адамов В. Е., Ильенкова С. Д. и др. “Экономика и статистика фирм”. Учебник под ред. С.Д. Ильенковой, 1996 г.
2. ”Статистика промышленности”, под ред. Адамова, 1987 г.
3. В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская ”Социально-экономическая статистика”, 2003 г.
4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 2000-2009 թթ., ՀՀ ԱՎԾ:
5. Արտադրանքի դասակարգումն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ),մաս 1-ին, Երևան, 2004 թ.:
6. Կ. Հակոբյան «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրությունե ուսումնական ձեռնարկ, մաս 1 և 2, Երևան, 2004 թ.:

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արդյունաբերական արտադրանքի հասկացությունը և դրա սահմանազատումը տնտեսական գործունեության այլ արդյունքներից 2. Արդյունաբերական արտադրանքի ճյուղային և տարածքային կառուցվածքի ուսումնասիրությունը. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Адамов В. Е., Ильенкова С. Д. и др. “Экономика и статистика фирм”. Учебник под ред. С.Д. Ильенковой, 1996 г. 2. ”Статистика промышленности”, под ред. Адамова, 1987 г. 3. В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская ”Социально-экономическая статистика”, 2003 г. 4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքեր 2000-2009 թթ., ՀՀ ԱՎԾ: 5. Արտադրանքի դասակարգումն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ԱԴԳՏ),մաս 1-ին, Երևան, 2004 թ.: 6. Կ. Հակոբյան «Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրությունե ուսումնական ձեռնարկ, մաս 1 և 2, Երևան, 2004 թ.: - Արդյունաբերական արտադրանք - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardjunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadranq - Ardyynaberakan artadranq - Ardyunaberakan artadrank - Ardyunaberakan artadranq

Яндекс.Метрика