Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանուր և մասնակի ցուցանիշները

Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur ev masnaki [email protected]

Code: 4018000202
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանուր և մասնակի ցուցանիշները
2. Հիմնական և շրջանառու ֆոնդերի արդյունավետության ցուցանիշները` որպես արտադրության արդյունավետության մասնակի ցուցանիշներ
Օգտագործած գրականության ցանկ


Օգտագործած գրականության ցանկ

1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ.
2. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ.
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանուր և մասնակի ցուցանիշները 2. Հիմնական և շրջանառու ֆոնդերի արդյունավետության ցուցանիշները` որպես արտադրության արդյունավետության մասնակի ցուցանիշներ Օգտագործած գրականության ցանկ   Օգտագործած գրականության ցանկ 1. Գ. Կիրակոսյան, Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան 2009թ. 2. Գ. Խաչատրյան, Ձեռնարկության էկոնոմիկա և կառավարում ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2009թ. - Արտադրության տնտեսական արդյունավետության ընդհանուր և մասնակի ցուցանիշները - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur ev masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan yndhanur EV masnaki cucanishnery - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan yndhanur EV masnaki cucanisnery - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutjan tntesakan ardjunavetutjan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrytyan tntesakan ardyynavetytyan @ndhanyr EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur EV masnaki [email protected] - Artadrutyan tntesakan ardyunavetutyan @ndhanur YEV masnaki [email protected]

Яндекс.Метрика