Ակցիզային հարկ

akcizayin hark

Code: 4018000195
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագիրը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. 'Ակցիզային հարկի մասին' ՀՀ օրենքը, 07.07.2000.
2. Ա. Հ. Խաչատրյան: Հարկային իրավունք. Եր., 2003
3. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Проф. Г.Б. Поляка, проф. А.Н. Романова. – М. 2002.- Բովանդակություն Ներածություն Ակցիզային հարկի մասին ՀՀ օրենքի ընդհանուր բնութագիրը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ   Օգտագործված գրականության ցանկ 1. 'Ակցիզային հարկի մասին' ՀՀ օրենքը, 07.07.2000. 2. Ա. Հ. Խաչատրյան: Հարկային իրավունք. Եր., 2003 3. Налоги и налогообложение: Учеб. Пособие для вузов/ Под ред. Проф. Г.Б. Поляка, проф. А.Н. Романова. – М. 2002. - Ակցիզային հարկ - akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizajin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark - Akcizayin hark

Яндекс.Метрика