Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները և դրանց կարգավորումը

Arevtrayin bankeri varkayin [email protected] ev dranc [email protected]

Code: 4018000159
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն


Ներածություն
Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները և դրանց կարգավորումը
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Банковское дело. Под ред. проф. Колесникова В.И. СПб.,1997г.
2. ՀՀ օրենքը « Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին » (ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից.)
3. Ս.Նահապետյան «ՀՀ բանկային օրենսդրություն», Տիգրան մեծ, Երևան 2003
4. Ս.Ս.Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները»,Մենագրություն,Երևան, «Տնտեսագետ», 2005թ

- Բովանդակություն Ներածություն Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները և դրանց կարգավորումը Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Банковское дело. Под ред. проф. Колесникова В.И. СПб.,1997г. 2. ՀՀ օրենքը « Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին » (ընդունված ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից.) 3. Ս.Նահապետյան «ՀՀ բանկային օրենսդրություն», Տիգրան մեծ, Երևան 2003 4. Ս.Ս.Սուքիասյան «Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիրները»,Մենագրություն,Երևան, «Տնտեսագետ», 2005թ - Առևտրային բանկերի վարկային ռեսուրսները և դրանց կարգավորումը - Arevtrayin bankeri varkayin [email protected] ev dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin resursnery EV dranc kargavorumy - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin resursnery EV dranc kargavorumy - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrajin bankeri varkajin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArEVtrayin bankeri varkayin [email protected] EV dranc [email protected] - ArYEVtrayin bankeri varkayin [email protected] YEV dranc [email protected]

Яндекс.Метрика