Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելում

Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum

Code: 4018000143
էջերի քանակ: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


1. Անվանական և իրական փոխարժեքներ և դրանք որոշող գործոնները
2. Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելում
3. ԿԲ-ն որպես բանկերի բանկ և կառավարության բանկ
Գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.М.2005
2. Ղուշչյան Հ.Բ.Մակրոտնտեսական կարգավորում, Ե.2005
3. Мэнкью Н.Г.Макроэкономика. М.1994
4. Ջ.Սաքս, Բ.Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտություն, Ե.2002
5. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика.М.1997
- Բովանդակություն 1. Անվանական և իրական փոխարժեքներ և դրանք որոշող գործոնները 2. Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելում 3. ԿԲ-ն որպես բանկերի բանկ և կառավարության բանկ Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика.М.2005 2. Ղուշչյան Հ.Բ.Մակրոտնտեսական կարգավորում, Ե.2005 3. Мэнкью Н.Г.Макроэкономика. М.1994 4. Ջ.Սաքս, Բ.Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտություն, Ե.2002 5. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика.М.1997 - Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա Մանդել-Ֆլեմինգի մոդելում - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan azdecutyuny tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaghaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaghaqakanutyan azdecutyuny tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkajin qaxaqakanutjan [email protected] tntesutjan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi mwdelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanytyan [email protected] tntesytyan vra Mandel-Flemingi modelym - Dramavarkayin kaxakakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum - Dramavarkayin qaxaqakanutyan [email protected] tntesutyan vra Mandel-Flemingi modelum

Яндекс.Метрика