Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա2

@ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] ev nra tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2

Code: 4018000138
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն


Ներածություն
1. Գլխավոր և ընտրանքային համակցությունների էությունը
2. Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ.
2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ.
3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Գլխավոր և ընտրանքային համակցությունների էությունը 2. Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Կ. Հ. Հակոբյան Վիճակագրության տեսություն Երևան 2004թ. 2. Ալ. Պետրոսյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսություն Երևան 2001թ. 3. Елисеева И. И., Юзбашев М. М. Общая теория статистики М. 1998г - Ընտրանքային դիտարկման անհրաժեշտ թվի որոշումը և դրանց տվյալների տարածման եղանակները գլխավոր համակցության վրա2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] ev nra tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajezt tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - Yntranqayin ditarkman anhrajesht tvi oroshumy EV dranc tvyalneri taracman exanaknery glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glkhavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhraghesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - Yntranqayin ditarkman anhraghest tvi orosumy EV dranc tvyalneri taratsman eghanaknery glkhavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqajin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvjalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutjan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavwr hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcytyan vra2 - @ntrankayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] EV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2 - @ntranqayin ditarkman anhrajesht tvi [email protected] YEV dranc tvyalneri taracman [email protected] glxavor hamakcutyan vra2

Яндекс.Метрика