Վարկերի դասակարգման չափանիշները որպես ներդրումների իրականացման աղբյուր

varkeri dasakargman [email protected] vorpes nerdrumneri irakanacman axbyur

Code: 4018000128
էջերի քանակ: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMD
գնել

Բովանդակություն

Ներածություն
1. Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը
2. Վարկերի դասակարգման չափանիշները և տեսակները,որպես ներդրումների իրականացման աղբյուր
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г.
2. Инвестиции, Учебник, под ред. В. В. Коволева и др., Москва 2005 г.
3. Я. Я. Игонина “Инвестиции” Учебник, Москва 2002 г.
4. В. В. Шеремета, В. Д. Шапиро, В. М. Павлюченко “ Управление инвестициями”
5. «ՀՀ վիճակագրական տեղեկագիրքե, 2005թ
6. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տվյալներ
7. «Բանկային գործե Բ. Ասատրյան 2005 թ.
8. Լ. Բադանյան, Կ. Աբգարյան, Ա. Սալնազարյան և ուրիշներ. եՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ«, Երևան, 2007թ.
9. ՀՀ օրենքը «Վարկային կազմակերպությունների մասինե
10. «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվներըե ՀՀ ԿԲ-ի Կանոնակարգ 14-ը
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Վարկի էությունը, ֆունկցիաները և ձևերը 2. Վարկերի դասակարգման չափանիշները և տեսակները,որպես ներդրումների իրականացման աղբյուր Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Сергеев,, Вертенникова «Организация и финансирование инвестиций” Москва 2001 г. 2. Инвестиции, Учебник, под ред. В. В. Коволева и др., Москва 2005 г. 3. Я. Я. Игонина “Инвестиции” Учебник, Москва 2002 г. 4. В. В. Шеремета, В. Д. Шапиро, В. М. Павлюченко “ Управление инвестициями” 5. «ՀՀ վիճակագրական տեղեկագիրքե, 2005թ 6. ՀՀ Ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարության և ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված տվյալներ 7. «Բանկային գործե Բ. Ասատրյան 2005 թ. 8. Լ. Բադանյան, Կ. Աբգարյան, Ա. Սալնազարյան և ուրիշներ. եՖինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ«, Երևան, 2007թ. 9. ՀՀ օրենքը «Վարկային կազմակերպությունների մասինե 10. «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվներըե ՀՀ ԿԲ-ի Կանոնակարգ 14-ը - Վարկերի դասակարգման չափանիշները որպես ներդրումների իրականացման աղբյուր - varkeri dasakargman [email protected] vorpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman chapanishnery orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman aghbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman 4apanisnery orpes nerdrumneri irakanacman aghbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbjur - Varkeri dasakargman [email protected] wrpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrymneri irakanacman axbyyr - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur - Varkeri dasakargman [email protected] orpes nerdrumneri irakanacman axbyur

Яндекс.Метрика