Արժեթղթերի շուկայի էությունը,կառուցվածքը և մակրոտնտեսական նշանակությունը

arjetxteri shukayi [email protected] [email protected] ev makrotntesakan [email protected]

Code: 4018000115
էջերի քանակ: 25
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 5,250.00 AMD
Total: 5,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և կառուցվածքը
2. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը
3. Արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման ձևերը և մակրոտնտեսական նշանակությունը
4. ՀՀ Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հեռանկարները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք.
2. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը Հայաստանում Երևան 1999թ.
3. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական»
4. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ
5. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
6. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования”

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Արժեթղթերի շուկայի էությունը և կառուցվածքը 2. Արժեթղթերի շուկայի կարգավորումը 3. Արժեթղթերի շուկայի կազմակերպման ձևերը և մակրոտնտեսական նշանակությունը 4. ՀՀ Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հեռանկարները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք. 2. Կապիտալի շուկայի հիմունքները; Համաշխարհային փորձը և իրավիճակը Հայաստանում Երևան 1999թ. 3. Տ. Ջրբաշյան, Ն. Մելիքյան «Ներդրումները Հայաստանում. տնտեսական աճի գրավական» 4. ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովի 2000-2004թ հաշվետվություններ 5. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք 6. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк “Основы Инвестирования” - Արժեթղթերի շուկայի էությունը,կառուցվածքը և մակրոտնտեսական նշանակությունը - arjetxteri shukayi [email protected] [email protected] ev makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri zukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi eutyuny,karucvacqy EV makrotntesakan nshanakutyuny - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetghteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arghetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arghetghteri sukayi eutyuny,karucvatsqy EV makrotntesakan nsanakutyuny - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukaji [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrwtntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shykayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] EV makrotntesakan [email protected] - Arjetxteri shukayi [email protected],[email protected] YEV makrotntesakan [email protected]

Яндекс.Метрика