Բիզնես պլան

biznes plan

Code: 4018000113
էջերի քանակ: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

1. Բիզնես-պլանի դերը ձեռնարկության գործունեության մեջ, նրա անհրաժեշտությունը
2. Բիզնես-պլանի բովանդակությունը
2.1 Բիզնես-պլանի հիմնական ձևերը
3. Բիզնես-պլանի կառուցվածքը, մշակման մեթոդները և սկզբունքները
3.1 Ամփոփ բաժին
3.2 Իրավական բաժին
3.3 Մարքեթինգային բաժին
3.4 Արտադրական ծրագիր
3.5 Կառավարման կազմակերպումը և անձնակազմը
3.6 Ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում
3.7 Ֆինանսական պլան
Հավելված
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Ղուշչյան «Ձեռներեցի սեղանի գիրք»
2. Маниловский §Бизнес-план¦ 2002Г.
3. Шереметева §Управление инвестиции¦, T2
4. Попов §Финансовый бизнес-план¦, 2002Г.
5. Сафронов §Экономика предприятии¦ 1999
6. Булатов §Экономика
7. Մելքումյան «Բիզնես էկոնոմիկա»
- Բովանդակություն 1. Բիզնես-պլանի դերը ձեռնարկության գործունեության մեջ, նրա անհրաժեշտությունը 2. Բիզնես-պլանի բովանդակությունը 2.1 Բիզնես-պլանի հիմնական ձևերը 3. Բիզնես-պլանի կառուցվածքը, մշակման մեթոդները և սկզբունքները 3.1 Ամփոփ բաժին 3.2 Իրավական բաժին 3.3 Մարքեթինգային բաժին 3.4 Արտադրական ծրագիր 3.5 Կառավարման կազմակերպումը և անձնակազմը 3.6 Ռիսկերի կանխատեսում և կառավարում 3.7 Ֆինանսական պլան Հավելված Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ղուշչյան «Ձեռներեցի սեղանի գիրք» 2. Маниловский §Бизнес-план¦ 2002Г. 3. Шереметева §Управление инвестиции¦, T2 4. Попов §Финансовый бизнес-план¦, 2002Г. 5. Сафронов §Экономика предприятии¦ 1999 6. Булатов §Экономика 7. Մելքումյան «Բիզնես էկոնոմիկա» - Բիզնես պլան - biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan - Biznes plan

Яндекс.Метрика