Տնտեսական աճ

tntesakan ach

Code: 4018000026
էջերի քանակ: 21
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,410.00 AMD
Total: 4,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
ԳԼՈՒԽ 1-ին
Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսությունները
ԳԼՈՒԽ 2-րդ
Դենիսոնի տնտեսական աճի ՙթվաբանությունը՚
ԳԼՈՒԽ 3-րդ
Տնտեսական աճի գործոնների տեսությունը
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965
2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 1999
3. Կիրակոսյան Գ, Թավադյան Մ, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2004, էջ 96
4. А. Сигарович, Курс экономической теории
5. Г. Сорвина Экономическая мысль XX столетия; страница истории, 2000г.


- Բովանդակություն Ներածություն ԳԼՈՒԽ 1-ին Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսությունները ԳԼՈՒԽ 2-րդ Դենիսոնի տնտեսական աճի ՙթվաբանությունը՚ ԳԼՈՒԽ 3-րդ Տնտեսական աճի գործոնների տեսությունը Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965 2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 1999 3. Կիրակոսյան Գ, Թավադյան Մ, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2004, էջ 96 4. А. Сигарович, Курс экономической теории 5. Г. Сорвина Экономическая мысль XX столетия; страница истории, 2000г. - Տնտեսական աճ - tntesakan ach - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj - Tntesakan aj

Яндекс.Метрика