Տնտեսագիտության նոր դասական դպրոցը

Tntesagitutyan nor dasakan [email protected]

Code: 4018000025
էջերի քանակ: 21
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 4,410.00 AMD
Total: 4,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
1. Քեմբրիջյան դպրոցը որպես նոր դասական տեսության ուղղություն
2. Ա.Մարշալի տնտեսագիտական հայացքները: Նրա “Տնտեսագիտության սկզբունքները” աշխատությունը որպես մարժենալիստական հեղաշրջման երկրորդ փուլի արտահայտություն
3. Ա.Մարշալի առաջարկի, պահանջարկի և օգտակարության տեսությունը
4. Ա.Մարշալը տնտեսական գործընթացում ժամանակի դերի մասին: Նրա ռենտայի, քվազիռենտայի և տոկոսի տեսությունները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Գևորգյան Մ.« Տնտեսագիտության տեսություն« Եր.« 1997
2. Ա.Ռ.Մարտիրոսյան “Տնտեսագիտական մտքի պատմություն”
3. Կիրակոսյան “Տնտեսագիտության ուսմունքի պատմություն”
4. Յայգարով ” Տնտեսագիտական ուսմունքի պատմություն”
5. ՙՏնտեսագիտության տեսության ձեռնարկ՚ Կիրակոսյան
6. Самуэльсон П., Экономика / М.: Прогресс, 1964
7. Чепурин М.Н. «Курс экономической теории».
8. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Том1.Кэмпбелл Маконнел и Стенли Брю
- Բովանդակություն Ներածություն 1. Քեմբրիջյան դպրոցը որպես նոր դասական տեսության ուղղություն 2. Ա.Մարշալի տնտեսագիտական հայացքները: Նրա “Տնտեսագիտության սկզբունքները” աշխատությունը որպես մարժենալիստական հեղաշրջման երկրորդ փուլի արտահայտություն 3. Ա.Մարշալի առաջարկի, պահանջարկի և օգտակարության տեսությունը 4. Ա.Մարշալը տնտեսական գործընթացում ժամանակի դերի մասին: Նրա ռենտայի, քվազիռենտայի և տոկոսի տեսությունները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Գևորգյան Մ.« Տնտեսագիտության տեսություն« Եր.« 1997 2. Ա.Ռ.Մարտիրոսյան “Տնտեսագիտական մտքի պատմություն” 3. Կիրակոսյան “Տնտեսագիտության ուսմունքի պատմություն” 4. Յայգարով ” Տնտեսագիտական ուսմունքի պատմություն” 5. ՙՏնտեսագիտության տեսության ձեռնարկ՚ Կիրակոսյան 6. Самуэльсон П., Экономика / М.: Прогресс, 1964 7. Чепурин М.Н. «Курс экономической теории». 8. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. Том1.Кэмпбелл Маконнел и Стенли Брю - Տնտեսագիտության նոր դասական դպրոցը - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan dprocy - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan dprocy - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutjan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nwr dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitytyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected] - Tntesagitutyan nor dasakan [email protected]

Яндекс.Метрика