Պետական ծախսերը ՀՀ կրթության բնագավառում

Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum

Code: 4018000019
էջերի քանակ: 17
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,570.00 AMD
Total: 3,400.00 AMD
գնելԲովանդակություն

1. Ներածութուն
2. Կրթության բնագավառի պետական կազմակերպական հիմունքները
3. Պետական ծախսերը ՀՀ կրթական բնագավառում
4. Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ

1. Յու.Ալավերդյան ՙՀայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգը՚
2. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002թ.
3. Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքը (1997թ.)
4. Курс для высшего управленческого персонала” - 1970г. г.Москва
5. Риггс “ Производственные системы “ 1972г. г.Москва

- Բովանդակություն 1. Ներածութուն 2. Կրթության բնագավառի պետական կազմակերպական հիմունքները 3. Պետական ծախսերը ՀՀ կրթական բնագավառում 4. Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Յու.Ալավերդյան ՙՀայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգը՚ 2. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002թ. 3. Բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքը (1997թ.) 4. Курс для высшего управленческого персонала” - 1970г. г.Москва 5. Риггс “ Производственные системы “ 1972г. г.Москва - Պետական ծախսերը ՀՀ կրթության բնագավառում - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan caxsery HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan tsakhsery HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutjan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtytyan bnagavarym - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum - Petakan [email protected] HH krtutyan bnagavarum

Яндекс.Метрика