Հասարակական ընտրության տեսությունը կոլեկտիվ և շուկայական գործունեությունը,նմանություններն ու տարբերությունները

Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv ev shukayakan [email protected] nmanutyunnern u [email protected]

Code: 4018000010
էջերի քանակ: 16
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,360.00 AMD
Total: 3,200.00 AMD
գնելԲովանդակություն

ԳԼՈՒԽ I
Հասարակական ընտրության տեսությունը
ԳԼՈՒԽ II
Կոլեկտիվ և շուկայական գործունեությունը, նմանություններն ու տարբերությունները
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965
2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 1999
3. Կիրակոսյան Գ, Խլղաթյան Խ, Տնտեսագիտության ժամանակակից տեսություններ, Երևան, 1995
4. Կիրակոսյան Գ, Թավադյան Մ, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2004
5. А. Сигарович, Курс экономической теории
6. Г. Сорвина Экономическая мысль XX столетия; страница истории, 2000г.


- Բովանդակություն ԳԼՈՒԽ I Հասարակական ընտրության տեսությունը ԳԼՈՒԽ II Կոլեկտիվ և շուկայական գործունեությունը, նմանություններն ու տարբերությունները Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Թովմասյան Ն, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 1965 2. Խլղաթյան Խ., Համաշխարհային տնտեսագիտության ականավոր ներկայացուցիչները, Երևան, 1999 3. Կիրակոսյան Գ, Խլղաթյան Խ, Տնտեսագիտության ժամանակակից տեսություններ, Երևան, 1995 4. Կիրակոսյան Գ, Թավադյան Մ, Տնտեսագիտական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2004 5. А. Сигарович, Курс экономической теории 6. Г. Сорвина Экономическая мысль XX столетия; страница истории, 2000г. - Հասարակական ընտրության տեսությունը կոլեկտիվ և շուկայական գործունեությունը,նմանություններն ու տարբերությունները - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv ev shukayakan [email protected] nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV zukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan yntrutyan tesutyuny kolektiv EV shukayakan gorcuneutyuny,nmanutyunnern u tarberutyunnery - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan yntrutyan tesutyuny kolektiv EV sukayakan gortsuneutyuny,nmanutyunnern u tarberutyunnery - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutjan [email protected] kolektiv EV shukajakan [email protected],nmanutjunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kwlektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrytyan [email protected] kolektiv EV shykayakan [email protected],nmanytyynnern y [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv EV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected] - Hasarakakan @ntrutyan [email protected] kolektiv YEV shukayakan [email protected],nmanutyunnern u [email protected]

Яндекс.Метрика