Ֆրանսիական ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները

fransiakan romantizmi [email protected]

Code: 3004002065
էջերի քանակ: 14
Type: Ռեֆերատ

Page cash: 200 AMD
Old : 2,940.00 AMD
Total: 2,800.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Ռոմանտիզմի ձևավորման պատմությունը
2. Ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Волков И, Романтизм, М, 1960
2. Елистратова А, Проблемы английского романтизма и современность, М, 1960
3. Մ.Աբեղյան, Երկեր, հ. է, («Ֆրանսիական կլասիցիզմե, «Ռո¬մանտիզմե հոդվածները), Երևան, 1975
Ֆրանսիական կլասիցիզմ, Երևան, 1982
4. Մարքսը և Էնգելսը արվեստի մասին, Երևան, 1963

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Ռոմանտիզմի ձևավորման պատմությունը 2. Ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Волков И, Романтизм, М, 1960 2. Елистратова А, Проблемы английского романтизма и современность, М, 1960 3. Մ.Աբեղյան, Երկեր, հ. է, («Ֆրանսիական կլասիցիզմե, «Ռո¬մանտիզմե հոդվածները), Երևան, 1975 Ֆրանսիական կլասիցիզմ, Երևան, 1982 4. Մարքսը և Էնգելսը արվեստի մասին, Երևան, 1963
- Ֆրանսիական ռոմանտիզմի առանձնահատկությունները
- fransiakan romantizmi [email protected] - Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi arancnahatkutyunnery
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi aranznahatkutyunnery
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan rwmantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]
- Fransiakan romantizmi [email protected]

Яндекс.Метрика