Անշարժ գույքի կառավարում համայնքներում

Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum

Code: 6018000295
էջերի քանակ: 90
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 47,250.00 AMD
Total: 45,000.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Անշարժ գույքի կառավարման հիմունքները
1.1 Անշարժ գույքի կառավարման մոդելի սկզբունքային կառուցվածքը և նրա տարրերի բնութագիրը
1.2 Անշարժ գույքի կառավարման գործընթացի վարում
1.3 Կառուցապատման գործընթացը մասնավոր հատվածում
1.4 կառուցապատման գործընթացը պետական հատվածներում
1.5 Անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարումը նրանց վերարտադրության գործընթացում
1.6 Բնակարանային ֆոնդի վերարտադրության արտասահմանյան փորձը
Գլուխ 2. Համայնքներում անշարժ գույքի կառավարում
2.1 Տեղական ինքնակառավարման մարմին.
2.2 Համայք
2.3 Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, դրա պլանավորման և կառավարման անհրաժեշտությունը
2.4 Քաղաքաշինությունը համայնքներում
2.5 Անշարժ գույքի կառավարում
2.6 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում
2.7 Կւմունալ ոլորտ
Գլուխ 3. Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան
3.1 Մլաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր բնութագիրը, ռազավարությունը, ուժեղ և թույլ կողմերը
3.2 Կրթության, մշակույթի և սպորտ հիմնախնթիրները
3.3 Քազաքաշինության և հողօգտագործման բնագավառում համայնքի նկատատառումները
3.4 Բնակարանային-կոմունալ տնտեսություն
3.5 Գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն
3.6 Առևտուր և սպասարկումներ
Եզրակափություններ և առաջարկություներ
Հաշվարկային մաս
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. «Անշարժ գույքի եկանոմիկա և կառավարում» Ստեփանյան Ս. Շ., Հովհանիսյան Վ.Փ., Գրիգորյան Ա. Լ.
2. «Քաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանաորումը և կառավարումը» Վանյան Ի.Ղ.
3. «Բազմաբնակարան շենքերի ինքնավար կառավարում.տեղական քաղաքականուրյան մոտեցումը» Մխիթարյան Ռ.
4. ՀՀ Հողային օրենսգիրք
5. ՀՀ Օրենքները «Քաղաքաշինության մասին»
6. ՀՀ Համայքների օրենքներ

Ինտերնետայի կայքեր`
www.erevan.am
www.kadastr.am
www.nus.am- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Անշարժ գույքի կառավարման հիմունքները 1.1 Անշարժ գույքի կառավարման մոդելի սկզբունքային կառուցվածքը և նրա տարրերի բնութագիրը 1.2 Անշարժ գույքի կառավարման գործընթացի վարում 1.3 Կառուցապատման գործընթացը մասնավոր հատվածում 1.4 կառուցապատման գործընթացը պետական հատվածներում 1.5 Անշարժ գույքի օբյեկտների կառավարումը նրանց վերարտադրության գործընթացում 1.6 Բնակարանային ֆոնդի վերարտադրության արտասահմանյան փորձը Գլուխ 2. Համայնքներում անշարժ գույքի կառավարում 2.1 Տեղական ինքնակառավարման մարմին. 2.2 Համայք 2.3 Համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացումը, դրա պլանավորման և կառավարման անհրաժեշտությունը 2.4 Քաղաքաշինությունը համայնքներում 2.5 Անշարժ գույքի կառավարում 2.6 Բազմաբնակարան շենքերի կառավարում 2.7 Կւմունալ ոլորտ Գլուխ 3. Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան 3.1 Մլաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի ընդհանուր բնութագիրը, ռազավարությունը, ուժեղ և թույլ կողմերը 3.2 Կրթության, մշակույթի և սպորտ հիմնախնթիրները 3.3 Քազաքաշինության և հողօգտագործման բնագավառում համայնքի նկատատառումները 3.4 Բնակարանային-կոմունալ տնտեսություն 3.5 Գյուղատնտեսություն և շրջակա միջավայրի պահպանություն 3.6 Առևտուր և սպասարկումներ Եզրակափություններ և առաջարկություներ Հաշվարկային մաս Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. «Անշարժ գույքի եկանոմիկա և կառավարում» Ստեփանյան Ս. Շ., Հովհանիսյան Վ.Փ., Գրիգորյան Ա. Լ. 2. «Քաղաքային համայնքների զարգացման ռազմավարական պլանաորումը և կառավարումը» Վանյան Ի.Ղ. 3. «Բազմաբնակարան շենքերի ինքնավար կառավարում.տեղական քաղաքականուրյան մոտեցումը» Մխիթարյան Ռ. 4. ՀՀ Հողային օրենսգիրք 5. ՀՀ Օրենքները «Քաղաքաշինության մասին» 6. ՀՀ Համայքների օրենքներ Ինտերնետայի կայքեր` www.erevan.am www.kadastr.am www.nus.am - Անշարժ գույքի կառավարում համայնքներում - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Anzarj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Anshargh guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansargh guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj gujqi karavarum hamajnqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum - Ansharj gyyqi karavarym hamaynqnerym - Ansharj guyki karavarum hamaynknerum - Ansharj guyqi karavarum hamaynqnerum

Яндекс.Метрика