Ֆինանսավարկային մարմիններ

Finansavarkayin [email protected]

Code: 6018000269
էջերի քանակ: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
1.1 Ֆինանսավարկային մարմինների համակարգը, նրանց կազմակերպման կարգը, գործունեության ձևերը և մեթոդները
1.2 ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպման կարգը և իրավասությունը
2.1 Բանկային և վարկային մարմինների համակարգը ՀՀ-ում
2.2 ՀՀ Կենտրոնական բանկ, գործունեությունը և իրավասության շրջանակները
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003
2. Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999
3. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003
4. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան
5. Ս. Մուրադյան – ֆինանսական իրավունք
6. Գ. Սուքիասյան – ֆինանսական իրավունք 2001
7. Վ. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, Փող, վարկեր, բանկեր Երևան 2004
8. ՀՀ օրենքը - «Գանձապետական համակարգի մասին» Երևան 2001թ.
9. ՀՀ օրենքը - «Կենտրանական բանկի մասին»
10.ՀՀ օրենքը - «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»
11.ՀՀ օրենքը - «Բանկային գաղտնիքի մասին»
12.ՀՀ օրենքը - «Վարկային կազմակերպությունների մասին»
13.ՀՀ օերնքը - «Բանկերի սնանկության մասին»
14.Балабанов – Основы финансового менеджмента М. 1997
15.И.А. Бланк – Основы финансового менеджмента М. 1999
16.Финансовое право (ред. проф. Н.И. Химичева) М. 1996
17.Блавыч, Повлова – финансы, учебник М. 2000
18.Э.П. Уткин – Финансовое управление М, 1997
19.Финансы (под. ред. проф. Ковалевой) М. 1999
20.Н.Н. Тренов – Управление финансами М. 2000
- Բովանդակություն Ներածություն 1.1 Ֆինանսավարկային մարմինների համակարգը, նրանց կազմակերպման կարգը, գործունեության ձևերը և մեթոդները 1.2 ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպման կարգը և իրավասությունը 2.1 Բանկային և վարկային մարմինների համակարգը ՀՀ-ում 2.2 ՀՀ Կենտրոնական բանկ, գործունեությունը և իրավասության շրջանակները Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003 2. Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999 3. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003 4. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան 5. Ս. Մուրադյան – ֆինանսական իրավունք 6. Գ. Սուքիասյան – ֆինանսական իրավունք 2001 7. Վ. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, Փող, վարկեր, բանկեր Երևան 2004 8. ՀՀ օրենքը - «Գանձապետական համակարգի մասին» Երևան 2001թ. 9. ՀՀ օրենքը - «Կենտրանական բանկի մասին» 10.ՀՀ օրենքը - «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» 11.ՀՀ օրենքը - «Բանկային գաղտնիքի մասին» 12.ՀՀ օրենքը - «Վարկային կազմակերպությունների մասին» 13.ՀՀ օերնքը - «Բանկերի սնանկության մասին» 14.Балабанов – Основы финансового менеджмента М. 1997 15.И.А. Бланк – Основы финансового менеджмента М. 1999 16.Финансовое право (ред. проф. Н.И. Химичева) М. 1996 17.Блавыч, Повлова – финансы, учебник М. 2000 18.Э.П. Уткин – Финансовое управление М, 1997 19.Финансы (под. ред. проф. Ковалевой) М. 1999 20.Н.Н. Тренов – Управление финансами М. 2000 - Ֆինանսավարկային մարմիններ - Finansavarkayin [email protected] - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkajin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner - Finansavarkayin marminner

Яндекс.Метрика