ՀՀ-ում գործող հողի հարկի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում

HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected], HH byujetayin hamakargi ekamutnerum

Code: 6018000167
էջերի քանակ: 71
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 37,275.00 AMD
Total: 35,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Հարկեր, հարկերի ծագումը, ձևավորումն ու զարգացումը.....
1.1 Հարկերի ծագումը , տնտեսական բովանդակությունը, ֆունկցիաները
1.2 Հարկային համակարգի զարգացման պատմությունը և տնտեսական սկզբունքների համակարգը
Գլուխ 2. Հողի հարկի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում
2.1 Բյուջետային համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում
2.2 ՀՀ-ում գործող հարկատեսականերն ու դասակարգումը
2.3 Հողի հարկը որպես ուղղակի հարկ
Գլուխ 3. ՀՀ-ում գործող կադաստրային համակարգը
3.1 Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի կադաստրային գնահատում իրականացնելու կարգը
3.2 Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման գոտիականության գործակիցները և սահմանները
Եզրակացություն և առաջարկություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
2. Լ.Հ. Բադանյան <<Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ>> Եր. 2007
3. Основы налоговой системы. Учебник для вузов. Москва ЮНИТИ-ЛАНА, 2000
4. www.parliament.am
5. <<Հարկերի մասին>> ՀՀ օրենք
6. <<Հողի հարկի մասին>> ՀՀ օրենք
7. <<Գույքահարկի մասին>> ՀՀ օրենք
8. Www.Gov.am
9. Основы налогового права. Учебно-методическое пособие. Под. ред. С.Г.Пепеляева ֊ М Инвест Фонд, 1995.
10.Վայոց Ձոր մարզի մարզպետարան
11.www.yerevan.am
12.Հարկային օրենսդրության հիմունքներ Ա.Թամազյան Երևան 2003թ.
13.<<ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին>> ՀՀ օրենք
14.Երևանի քաղաքապետարան
15.www.Cadastre.am
16.ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը Վ.Բաղդասարյան Երևան 2007թ.
17.Налоги и налогообложение: Уч. пособие для вузов И.Г.Русакова, В.А.Кашин и ЮНИТИ, 1998.
18.Vdzor.gov.am
19.ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը Վ.Բաղդասարյան Երևան 2007թ.
20.www.arlis.am
21.Ա. Հ. Խաչատրյան << Հարկային Իրավունք>> Երևան 2003
22.«Հարկային և մաքսային տեղեկատու» ՓԲԸ, Երևան – 2003
23.Բյուջեների կատարման գործընթացը ՀՀ-ում, Ա. Ջանջուղազյան, Երևան 2007
24.www.Minfin.am
25.ՀՀ Հողային Օրենսգիրք
26.<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> ՀՀ օրենք
27.ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՏԱՐԱԾԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ) ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 2004թ.
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Հարկեր, հարկերի ծագումը, ձևավորումն ու զարգացումը..... 1.1 Հարկերի ծագումը , տնտեսական բովանդակությունը, ֆունկցիաները 1.2 Հարկային համակարգի զարգացման պատմությունը և տնտեսական սկզբունքների համակարգը Գլուխ 2. Հողի հարկի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում 2.1 Բյուջետային համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում 2.2 ՀՀ-ում գործող հարկատեսականերն ու դասակարգումը 2.3 Հողի հարկը որպես ուղղակի հարկ Գլուխ 3. ՀՀ-ում գործող կադաստրային համակարգը 3.1 Հայաստանի Հանրապետությունում հողերի կադաստրային գնահատում իրականացնելու կարգը 3.2 Հայաստանի Հանրապետության համայնքների վարչական սահմաններում գտնվող բնակավայրերի հողերի տարածագնահատման գոտիականության գործակիցները և սահմանները Եզրակացություն և առաջարկություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք 2. Լ.Հ. Բադանյան <<Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ>> Եր. 2007 3. Основы налоговой системы. Учебник для вузов. Москва ЮНИТИ-ЛАНА, 2000 4. www.parliament.am 5. <<Հարկերի մասին>> ՀՀ օրենք 6. <<Հողի հարկի մասին>> ՀՀ օրենք 7. <<Գույքահարկի մասին>> ՀՀ օրենք 8. Www.Gov.am 9. Основы налогового права. Учебно-методическое пособие. Под. ред. С.Г.Пепеляева ֊ М Инвест Фонд, 1995. 10.Վայոց Ձոր մարզի մարզպետարան 11.www.yerevan.am 12.Հարկային օրենսդրության հիմունքներ Ա.Թամազյան Երևան 2003թ. 13.<<ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին>> ՀՀ օրենք 14.Երևանի քաղաքապետարան 15.www.Cadastre.am 16.ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը Վ.Բաղդասարյան Երևան 2007թ. 17.Налоги и налогообложение: Уч. пособие для вузов И.Г.Русакова, В.А.Кашин и ЮНИТИ, 1998. 18.Vdzor.gov.am 19.ՀՀ-ում գործող ուղղակի հարկերը Վ.Բաղդասարյան Երևան 2007թ. 20.www.arlis.am 21.Ա. Հ. Խաչատրյան << Հարկային Իրավունք>> Երևան 2003 22.«Հարկային և մաքսային տեղեկատու» ՓԲԸ, Երևան – 2003 23.Բյուջեների կատարման գործընթացը ՀՀ-ում, Ա. Ջանջուղազյան, Երևան 2007 24.www.Minfin.am 25.ՀՀ Հողային Օրենսգիրք 26.<<Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին>> ՀՀ օրենք 27.ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ՀՈՂԵՐԻ ԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԿԱՐԳԸ, ՏԱՐԱԾԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ԳՏՆՎԵԼՈՒ ՎԱՅՐԻ) ԳՈՏԻԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 2004թ. - ՀՀ-ում գործող հողի հարկի դերն ու նշանակությունը ՀՀ բյուջետային համակարգի եկամուտներում - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected], HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u nshanakutyuny HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcogh hoghi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gortsogh hoghi harki dern u nsanakutyuny HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH bjujetajin hamakargi ekamutnerum - HH-um gwrcwx hwxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byughetayin hamakargi ekamutnerum - HH-ym gorcox hoxi harki dern y nshanaky[email protected] HH byyjetayin hamakargi ekamytnerym - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum - HH-um gorcox hoxi harki dern u [email protected] HH byujetayin hamakargi ekamutnerum

Яндекс.Метрика