Ներդրումային գործունեության հեռանկարները ՀՀ-ում

Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um

Code: 6018000079
էջերի քանակ: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
գնել
Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Ներդրումների էությունը և դասակարգումը
1.1 Ներդրումների էությունը և դերը տնտեսության մեջ
1.2 Ներդրումների ձևերը
1.3 Ներդրումների արդյունավետության էությունը և նշանակությունը
1.4 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը
Գլուխ 2. Ներդրումային ռիսկը և նրա կառավարումը
Գլուխ 3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների ծավալը և կառուցվածքը, ներդրումները Հայաստանում
3.1 Ներդրումների էությունը և դերը ՀՀ տնտեսությունում
3.2 Ներդրումների ձևերը ՀՀ-ում
3.3 ՀՀ ներդրումների ծավալը և աճի տեմպերը
3.4 Ներդրումային գործունեության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Б. Пичугин. "Иностранные частные инвестиции в России // Экономист. - № 11, № 12. - 1994 г.
2. Большой экономический словарь". М., "Правовая культура", 1994 г.
3. Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж.Александер, Джефри В Бейли. Инвестиции. – М.,1998.
4. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. Основы инвестирования. М.,1997.
5. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г
6. Pike R. H. A Review of Recent Trends in Capital Budgeting Process. // Accounting and Business Research, Summer, 1983
7. R.B. Stobaugh, How to analyze foreign investment climates, Harvard Business Review, 1995.
8. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, Եր., 1994
9. «Հայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների ուսումնասիրության մասին» զեկույց, սեպտեմբեր, 1998
10.«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, Երևան, 1994
11.Մ. Գալստյան «Ձեռնարկության ֆինանսներ», Եր., 2003 թ.
12.Թ. Հովակիմյան «Ֆինանսական մաթեմատիկա», Եր., 2003 թ.
13.«Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ), Ե, 2000 թ.
14.Մ. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ)
15.Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», հ.1,
16.Թ. Թորոսյան «Միջազգային տնտեսագիտություն» Ե. 2006
17.http:/www.armstat.am
18.http://www.ada.am/
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Ներդրումների էությունը և դասակարգումը 1.1 Ներդրումների էությունը և դերը տնտեսության մեջ 1.2 Ներդրումների ձևերը 1.3 Ներդրումների արդյունավետության էությունը և նշանակությունը 1.4 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը Գլուխ 2. Ներդրումային ռիսկը և նրա կառավարումը Գլուխ 3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների ծավալը և կառուցվածքը, ներդրումները Հայաստանում 3.1 Ներդրումների էությունը և դերը ՀՀ տնտեսությունում 3.2 Ներդրումների ձևերը ՀՀ-ում 3.3 ՀՀ ներդրումների ծավալը և աճի տեմպերը 3.4 Ներդրումային գործունեության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Б. Пичугин. "Иностранные частные инвестиции в России // Экономист. - № 11, № 12. - 1994 г. 2. Большой экономический словарь". М., "Правовая культура", 1994 г. 3. Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж.Александер, Джефри В Бейли. Инвестиции. – М.,1998. 4. Лоренс Дж. Гитман, Майкл Д. Джонк. Основы инвестирования. М.,1997. 5. Ц. И. Иванов “Основы экономической теории”, М., 2001 г 6. Pike R. H. A Review of Recent Trends in Capital Budgeting Process. // Accounting and Business Research, Summer, 1983 7. R.B. Stobaugh, How to analyze foreign investment climates, Harvard Business Review, 1995. 8. «Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, Եր., 1994 9. «Հայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների ուսումնասիրության մասին» զեկույց, սեպտեմբեր, 1998 10.«Օտարերկրյա ներդրումների մասին» ՀՀ օրենքը, Երևան, 1994 11.Մ. Գալստյան «Ձեռնարկության ֆինանսներ», Եր., 2003 թ. 12.Թ. Հովակիմյան «Ֆինանսական մաթեմատիկա», Եր., 2003 թ. 13.«Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ), Ե, 2000 թ. 14.Մ. Գևորգյան «Տնտեսագիտության տեսություն» (ուսումնական ձեռնարկ) 15.Սամուելսոն, ՈՒ. Նորդհաուս «Տնտեսագիտություն», հ.1, 16.Թ. Թորոսյան «Միջազգային տնտեսագիտություն» Ե. 2006 17.http:/www.armstat.am 18.http://www.ada.am/ - Ներդրումային գործունեության հեռանկարները ՀՀ-ում - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan herankarnery HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gortsuneutyan herankarnery HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumajin gorcuneutjan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gwrcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrymayin gorcyneytyan [email protected] HH-ym - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um - Nerdrumayin gorcuneutyan [email protected] HH-um

Яндекс.Метрика