Քաղաքացիական ծառայության համակարգը

Qaxaqaciakan carayutyan [email protected]

Code: 6007000024
էջերի քանակ: 91
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 47,775.00 AMD
Total: 45,500.00 AMD
գնել




Բովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Քաղաքացիական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը
1.1 Քաղաքացիական ծառայության էությունը և նշանակությունը
1.2 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
1.3 Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները
Գլուխ 2. Քաղաքացիական ծառայություն մուտքը, ծառայության ընթացքը և ծառայողների իրավական վիճակը
2.1 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների զբաղեցման ընթացակարգը
2.2 Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության որոշումը և հետևողական կատարելագործումը
2.3 Քաղաքացիական ծառայողների իրավական կարգավիճակը
Գլուխ 3. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարումը և կազմակերպումը. համակարգի զարգացման և կատարելագործման ուղղությունները
3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները
3.2 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի արդյունավետության բարձրացման զարգացման ուղղությունները
Եզրակացություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ
Հավելվածներ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ,1997թ
2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
3. «Քաղաքացիակն ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
4. Քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ.
5. «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» Ծրագիր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Երևան 2003թ.
6. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6
7. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ»
8. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ»
9. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2002թ
10.Պետական լառավարման համակարգը Հայաստանում Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ.
11.Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր Երևան 2000թ.
12.«Պաշտոնի բարձրացումը և պրոֆեսիոնալիզմը պետական ծառայությունում» SIGMA-ի հոդվածներ N 21 Երևան 1999թ
13.ՀՀ-ում տարածքային կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հայեցակարգ Երևան 2001թ
14.ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա
15.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2)
16.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթեր, հարպարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21)
17.Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998
18.Чиканова Л. А. “Гос. служащие” Москва 1998
19.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999
20.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999
21.Гос. служба” А. В. Оболонскии Москва 1999
22.www.gov.am
23.www.parlamient.am
- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Քաղաքացիական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը 1.1 Քաղաքացիական ծառայության էությունը և նշանակությունը 1.2 Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 1.3 Քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները Գլուխ 2. Քաղաքացիական ծառայություն մուտքը, ծառայության ընթացքը և ծառայողների իրավական վիճակը 2.1 Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների զբաղեցման ընթացակարգը 2.2 Քաղաքացիական ծառայողների մասնագիտական գիտելիքների և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության որոշումը և հետևողական կատարելագործումը 2.3 Քաղաքացիական ծառայողների իրավական կարգավիճակը Գլուխ 3. Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարումը և կազմակերպումը. համակարգի զարգացման և կատարելագործման ուղղությունները 3.1 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի ղեկավարման և կազմակերպման մարմինները 3.2 Քաղաքացիական ծառայության համակարգի արդյունավետության բարձրացման զարգացման ուղղությունները Եզրակացություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Հավելվածներ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ,1997թ 2. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ. 3. «Քաղաքացիակն ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենք, քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ. 4. Քաղաքացիական ծառայության իրավական ակտեր Երևան 2003թ. 5. «Տեղական ինքնակառավարման հզորացում» Ծրագիր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Երևան 2003թ. 6. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6 7. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ» 8. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ» 9. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ Երևան 2002թ 10.Պետական լառավարման համակարգը Հայաստանում Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ. 11.Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր Երևան 2000թ. 12.«Պաշտոնի բարձրացումը և պրոֆեսիոնալիզմը պետական ծառայությունում» SIGMA-ի հոդվածներ N 21 Երևան 1999թ 13.ՀՀ-ում տարածքային կառավարման համակարգի կառուցվածքային բարեփոխումների հայեցակարգ Երևան 2001թ 14.ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա 15.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2) 16.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթեր, հարպարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21) 17.Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998 18.Чиканова Л. А. “Гос. служащие” Москва 1998 19.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999 20.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999 21.Гос. служба” А. В. Оболонскии Москва 1999 22.www.gov.am 23.www.parlamient.am - Քաղաքացիական ծառայության համակարգը - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan hamakargy - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaghaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaghaqaciakan tsarayutyan hamakargy - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carajutjan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayytyan [email protected] - Kaxakaciakan carayutyan [email protected] - Qaxaqaciakan carayutyan [email protected]

Яндекс.Метрика