Պետական ծառայության իրավական կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները

petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected]

Code: 6007000022
էջերի քանակ: 75
Type: Մագիստրոսական թեզ
Page cash: 500 AMD
Old : 39,375.00 AMD
Total: 37,500.00 AMD
գնելԲովանդակություն

Ներածություն
Գլուխ 1. Պետական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը
1.1 Պետական ծառայության բովանդակությունը
1.2 ՀՀ պետական ծառայության համակարգը
Գլուխ 2. Պետական ծառայության իրավական կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում
2.1 Պետական ծառայողների իրավական կարգավիճակը
2.2 Պետական ծառայության իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները
Գլուխ 3. Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում
3.1 Պետական ծառայության համակարգի հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները
Եզրակացություններ և առաջարկություններ
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ, 1997թ
2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հանրային ծառայության իրավական ակտեր , Երևան 2003թ.
3. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6
4. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ»
5. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ»
6. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2002թ
7. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում, Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ.
8. Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր , Երևան 2000թ.
9. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա
10.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2)
11.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21)
12.’Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998.
13.Чиканова Л. А. “Гос. служащие”. Москва 1998.
14.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999
15.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999.
16.“Гос. служба” А. В. Оболонскии . Москва 1999.- Բովանդակություն Ներածություն Գլուխ 1. Պետական ծառայության էությունը և կազմակերպման հիմքերը 1.1 Պետական ծառայության բովանդակությունը 1.2 ՀՀ պետական ծառայության համակարգը Գլուխ 2. Պետական ծառայության իրավական կարգավորման ուղիները ՀՀ-ում 2.1 Պետական ծառայողների իրավական կարգավիճակը 2.2 Պետական ծառայության իրավական կարգավորման արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները Գլուխ 3. Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները և քաղաքացիական ծառայության համակարգի ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում 3.1 Պետական ծառայության համակարգի հիմնախնդիրները և բարելավման ուղիները Եզրակացություններ և առաջարկություններ Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. ՀՀ Սահմանադրություն: Եր. Մխիթար Գոշ, 1997թ 2. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հանրային ծառայության իրավական ակտեր , Երևան 2003թ. 3. ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր, 2002թ, թիվ 6 4. ՀՀ օրենքը քաղաքացիական ծառայության մասին, պաշտոնական տեղեկագիր Երևան 2002թ. «Տիգրան Մեծ» 5. Մենեջմենթ – Յու. Սուվարյանի ընդհանուր խմբագրությամբ Երևան 2002թ. «Տնտեսագետ» 6. Եղյան Ռաֆայել Հակոբի «Քաղաքացիական ծառայությունը ՀՀ-ում» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան 2002թ 7. Պետական կառավարման համակարգը Հայաստանում, Է. Օրդյան «Պետական ծառայություն» Երևան 1998թ. 8. Կառավարում գիտահանրամատչելի վերլուծական ամսագիր , Երևան 2000թ. 9. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության համակարգի վերապատրաստման ստրատեգիա 10.Քաղաղացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Ա տարի, 17-ը սեպտեմբերի, 2003թ, թիվ 2(2) 11.Քաղաքացիական ծառայության շաբաթաթերթ, հրապարակման Բ տարի, 4-ը փետրվարի, 2004թ, թիվ 4(21) 12.’Гос. служба: теория и организация” Охотского Е. В. , Игнатова В. Г. 1998. 13.Чиканова Л. А. “Гос. служащие”. Москва 1998. 14.“Ностальная книга гос. служащего”, под. ред. проф. Шкатула В. И. М. 1999 15.Наздрачев А. Ф. “Гос. служба”, М. 1999. 16.“Гос. служба” А. В. Оболонскии . Москва 1999. - Պետական ծառայության իրավական կարգավորման կատարելագործման հիմնախնդիրները - petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman himnaxndirnery - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan tsarayutyan iravakan kargavorman katarelagortsman himnakhndirnery - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carajutjan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavwrman katarelagwrcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayytyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected] - Petakan carayutyan iravakan kargavorman katarelagorcman [email protected]

Яндекс.Метрика