Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը
Code: 2003002938
Page: 26
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 5,460.00 AMD
Total: 5,200.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բնական միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները
2. Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը
3. Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության կառավարման իրավական համակարգը և նրա զարգացումը ՀՀ-ում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983
2. Ա. Վ. Թադևոսյան, Մթնոլորտային աղտոտամն վերահսկում, Ե., 2004
3. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989
4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999.
5. Крискунов Е.А. Экология (учебник), М.1995г.
6. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995.
7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990.

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բնական միջավայրի պահպանության հիմնախնդիրները 2. Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը 3. Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության կառավարման իրավական համակարգը և նրա զարգացումը ՀՀ-ում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Է. Մ. Հայրապետյան, Բնության պահպանության հիմունքները, Ե., 1983 2. Ա. Վ. Թադևոսյան, Մթնոլորտային աղտոտամն վերահսկում, Ե., 2004 3. В. Глуков, Экономические основы ‎экологии, М., 1989 4. Воронков Н.А. Экология общая, социальная, прикладная, М., 1999. 5. Крискунов Е.А. Экология (учебник), М.1995г. 6. Банников А.Г., Рустамов А.К., Вакулин А.А. Охрана природы, М.: 1995. 7. Человек и экология : Сборник / Ред. Н. Филипповский. – М., 1990. - Բնօգտագործման և բնապահպան գործունեության իրավական կարգավորումը - Bnogtagorcman ev bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan kargavorumy - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagortsman EV bnapahpan gortsuneutyan iravakan kargavorumy - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutjan iravakan [email protected] - Bnogtagwrcman EV bnapahpan gwrcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcyneytyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman EV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected] - Bnogtagorcman YEV bnapahpan gorcuneutyan iravakan [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика