Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Բնապահպանական ծախսեր
Code: 2003001095
Page: 28
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 5,880.00 AMD
Total: 5,600.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բնապահպանական միջոցառումների և բնապահպանական ծախսերի անհրաժեշտությունը
2. Էքստերնալ ծախսերի հաշվարկման համակարգը
3. Այլընտրանքային բնապահպանական ծախսերի հաշվարկը: Էներգոհաշվեկշիռների կազմում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. - Экономика природопользования: Учеб. пособие. - М.: ТЕИС, 1997. - 272 с.
2. Гирусов Э.В. - Основы социальной экологии: Учебное пособие. М., 1998.
3. Голуб А.А., Струкова Е.Б. - Экономика природных ресурсов: Учеб. - М.: Аспект Пресс, 1998.
4. Пигу А.С. - Экономическая теория благосостояния. М., 1985
5. Շ. Դ. Էվինյան «Ձեռնարկությունների էկոնոմիկա», Երևան 2004թ.


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բնապահպանական միջոցառումների և բնապահպանական ծախսերի անհրաժեշտությունը 2. Էքստերնալ ծախսերի հաշվարկման համակարգը 3. Այլընտրանքային բնապահպանական ծախսերի հաշվարկը: Էներգոհաշվեկշիռների կազմում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Бобылев С.Н., Ходжаев А.Ш. - Экономика природопользования: Учеб. пособие. - М.: ТЕИС, 1997. - 272 с. 2. Гирусов Э.В. - Основы социальной экологии: Учебное пособие. М., 1998. 3. Голуб А.А., Струкова Е.Б. - Экономика природных ресурсов: Учеб. - М.: Аспект Пресс, 1998. 4. Пигу А.С. - Экономическая теория благосостояния. М., 1985 5. Շ. Դ. Էվինյան «Ձեռնարկությունների էկոնոմիկա», Երևան 2004թ. - Բնապահպանական ծախսեր - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan cakhser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan tsakhser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser - Bnapahpanakan caxser
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика