Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Երկրորդային ռեսուրսներ
Code: 2003000824
Page: 24
Type: Կուրսային
Page cash: 200 AMD
Old : 5,040.00 AMD
Total: 4,800.00 AMD
Բովանդակություն

Ներածություն
1. Բնական ռեսուրսները և դրանց կարևորությունը մարդու գոյության համար, բնության պահպանումը մարդու համար
2. Հումքային, պարենային, էներգետիկական ու գոյապահպանման համամոլորակային հիմնախնդիրները
3. Կենսոլորտի աղտոտումը որպես համամոլորակային աղետ; հողի, ջրի, օդի աղտոտումը, օզոնի հիմնախնդիրը
4. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման տնտեսական մեխանիզմների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում
5. Հողաին ռեսուրսներ, բուսական և անտառային ռեսուրսներ
6. Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում
Եզրականություն
Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Кузьменко В, Шиптенко Т, Производственно ресурсный потенциал и эффективность его использования, Экономика, 1995
2. Экология и экономика природопользвания, Москва, Закон и право, Москва, 1998
3. Эквлвогия и безопостность жизнедеятельность, Москва, 2000
4. Промышленные и бытовые отходы, Пронин


- Բովանդակություն Ներածություն 1. Բնական ռեսուրսները և դրանց կարևորությունը մարդու գոյության համար, բնության պահպանումը մարդու համար 2. Հումքային, պարենային, էներգետիկական ու գոյապահպանման համամոլորակային հիմնախնդիրները 3. Կենսոլորտի աղտոտումը որպես համամոլորակային աղետ; հողի, ջրի, օդի աղտոտումը, օզոնի հիմնախնդիրը 4. Ջրային ռեսուրսների պահպանության և արդյունավետ օգտագործման տնտեսական մեխանիզմների զարգացման հեռանկարները Հայաստանում 5. Հողաին ռեսուրսներ, բուսական և անտառային ռեսուրսներ 6. Բնապահպանական խնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում Եզրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Кузьменко В, Шиптенко Т, Производственно ресурсный потенциал и эффективность его использования, Экономика, 1995 2. Экология и экономика природопользвания, Москва, Закон и право, Москва, 1998 3. Эквлвогия и безопостность жизнедеятельность, Москва, 2000 4. Промышленные и бытовые отходы, Пронин - Երկրորդային ռեսուրսներ - erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordajin resursner - Erkrwrdayin resursner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resyrsner - Erkrordayin resursner - Erkrordayin resursner
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика