Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակահատվածում
Code: 4018000788
Page: 13
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,730.00 AMD
Total: 2,600.00 AMDԲովանդակությունՆերածություն
Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակահատվածում
Եզրակացություն
Գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ

1.Максимова В.Ф., Шишов А.Л. "Теория рыночной экономики" т.1. М.: 1992
2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М. Микроэкономика: В 2 т.1999
3.Ներսիսյան Կ.Ռ. 'Տնտեսագիտության տեսություն', Ե.2008

- Բովանդակություն Ներածություն Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակահատվածում Եզրակացություն Գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1.Максимова В.Ф., Шишов А.Л. "Теория рыночной экономики" т.1. М.: 1992 2. Гальперин В.М., Игнатьев С.М. Микроэкономика: В 2 т.1999 3.Ներսիսյան Կ.Ռ. 'Տնտեսագիտության տեսություն', Ե.2008 - Կապիտալի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը երկարաժամկետ և կարճաժամկետ ժամանակահատվածում - kapitali nkatmamab arajarki ev pahanjarki erkarajamket ev karchajamket jamakanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb arajarky EV pahanjarky erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkaraghamket EV karjaghamket ghamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb arajarky EV pahanjarky erkaraghamket EV karjaghamket ghamanakahatvatsum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacym - Kapitali nkatmamb [email protected] EV [email protected] erkarajamket EV karjajamket jamanakahatvacum - Kapitali nkatmamb [email protected] YEV [email protected] erkarajamket YEV karjajamket jamanakahatvacum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика