Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Գների կարգավորման դերը և ձևերը
Code: 4018000783
Page: 11
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 2,310.00 AMD
Total: 2,200.00 AMD

Բովանդակություն


Նախաբան
Գների կարգավորման դերը և ձևերը
Վերջաբան
Օգտագործված գրականութուն

Օգտագործված գրականության ցանկ1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն», Եր, 1999 թ.
2. Փ.Սամուելսոն. Միկրոտնտեսագիտություն, Երևան 1997
3. Տնտեսագիտության տեսություն. Գ.Ե.Կիրաոսյանի խմբ. Երևան, 2000
4. О. Мамедов. Современная экономика. Общедоступный курс. Ростов-на-Дону, «Фениксե, 1996 г.
5. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство “Республика”, 1993 г.

- Բովանդակություն Նախաբան Գների կարգավորման դերը և ձևերը Վերջաբան Օգտագործված գրականութուն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի «Տնտեսագիտություն», Եր, 1999 թ. 2. Փ.Սամուելսոն. Միկրոտնտեսագիտություն, Երևան 1997 3. Տնտեսագիտության տեսություն. Գ.Ե.Կիրաոսյանի խմբ. Երևան, 2000 4. О. Мамедов. Современная экономика. Общедоступный курс. Ростов-на-Дону, «Фениксե, 1996 г. 5. Кэмпбэлл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю. Экономикс: принципы, проблемы, политика. Москва, издательство “Республика”, 1993 г. - Գների կարգավորման դերը և ձևերը - gneri kargavorman [email protected] ev [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman dery EV cEVery - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman dery EV zEVery - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavwrman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] EV [email protected] - Gneri kargavorman [email protected] YEV [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика