Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Կոմունիկացիոն գործունեության կարգավորման ոչ սակագնային մեթոդները
Code: 4018000764
Page: 18
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,780.00 AMD
Total: 3,600.00 AMD

Բովանդակություն
Նախաբան
Կոմունիկացիոն գործունեության կարգավորման ոչ սակագնային մեթոդները
Վերջաբան
Օգտագործված գրականություն
Օգտագործված գրականության ցանկ1. Ա.Մարկոսյան «Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում»,Երևան 2002թ.
2. Հաստեդ Ս., Մելվին Մ. Միջազգային տնտեսագիտություն, հատոր 2, Միջազգային առևտուր, Երևան, «Գիտանք», 2001
3. Ղուշչյան Հ. Բ., Շուկայական տնտեսության ժամանակակից հարցերը, դասախոսություններ, Եր., «Տնտեսագետ», 1995
4. Մենեջմենթ, Յու. Մ. Սուվարյանի խմբ., Երևան, «Տնտեսագետ», 2002
5. Котлер Ф.Основы Маркетинга 3-е европейское издание, Москва, изд. Альпина Паблишер, 2003
6. Почепцов Г. Г Коммуникативные технологии двадцатого века, М , 2002
7. Киреев А. “Международная экономика” Москва 2001

- Բովանդակություն Նախաբան Կոմունիկացիոն գործունեության կարգավորման ոչ սակագնային մեթոդները Վերջաբան Օգտագործված գրականություն Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Ա.Մարկոսյան «Հայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համակարգում»,Երևան 2002թ. 2. Հաստեդ Ս., Մելվին Մ. Միջազգային տնտեսագիտություն, հատոր 2, Միջազգային առևտուր, Երևան, «Գիտանք», 2001 3. Ղուշչյան Հ. Բ., Շուկայական տնտեսության ժամանակակից հարցերը, դասախոսություններ, Եր., «Տնտեսագետ», 1995 4. Մենեջմենթ, Յու. Մ. Սուվարյանի խմբ., Երևան, «Տնտեսագետ», 2002 5. Котлер Ф.Основы Маркетинга 3-е европейское издание, Москва, изд. Альпина Паблишер, 2003 6. Почепцов Г. Г Коммуникативные технологии двадцатого века, М , 2002 7. Киреев А. “Международная экономика” Москва 2001 - Կոմունիկացիոն գործունեության կարգավորման ոչ սակագնային մեթոդները - komercion gorcuneutyan kargavorman voch sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman o4 sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin metodnery - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gortsuneutyan kargavorman o4 sakagnayin metodnery - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutjan kargavorman och sakagnajin [email protected] - Kwmunikaciwn gwrcuneutyan kargavwrman wch sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komynikacion gorcyneytyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected] - Komunikacion gorcuneutyan kargavorman och sakagnayin [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика