Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Արտադրանքի որակի կառավարումը ձեռնարկությունում
Code: 4018000740
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMD


ԲովանդակությունՆերածություն
1 Արտադրանքի որակի էությունը, գնահատման
ցուցանիշների համակարգը
2. Արտադրանքի որակի կառավարումը, արտադրանքի ստանդարտացումը
3.Արտադրանքի որակի վերահսկամն կազմակերպումը ձեռնարկությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Քալանթարյան, «Արտադրության կազմակերպում», Երևան 2004 թ.
2. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 թ.
3. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
4. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1988.
5. Ильенкова С.Д. и др. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

- Բովանդակություն Ներածություն 1 Արտադրանքի որակի էությունը, գնահատման ցուցանիշների համակարգը 2. Արտադրանքի որակի կառավարումը, արտադրանքի ստանդարտացումը 3.Արտադրանքի որակի վերահսկամն կազմակերպումը ձեռնարկությունում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Քալանթարյան, «Արտադրության կազմակերպում», Երևան 2004 թ. 2. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 թ. 3. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. 4. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1988. 5. Ильенкова С.Д. и др. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - Արտադրանքի որակի կառավարումը ձեռնարկությունում - artadranqi voraki [email protected] zernarkuttyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] dzernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki karavarumy cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki karavarumy zernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutjunum - Artadranqi wraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkytyynym - Artadranki oraki [email protected] cernarkutyunum - Artadranqi oraki [email protected] cernarkutyunum
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика