Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Որակի կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում, «Քրաուն Քեմիքալե ընկ
Code: 4018000725
Page: 15
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 3,150.00 AMD
Total: 3,000.00 AMDԲովանդակություն

1. Որակի կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում

2. «Քրաուն Քեմիքալե ընկերության որակի կառավարումը
Օգտագործված գրականության ցանկ

1. Քալանթարյան, «Արտադրության կազմակերպում», Երևան 2004 թ.
2. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 թ.
3. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000.
4. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1988.
5. Ильенкова С.Д. и др. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998.

- Բովանդակություն 1. Որակի կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում 2. «Քրաուն Քեմիքալե ընկերության որակի կառավարումը Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Քալանթարյան, «Արտադրության կազմակերպում», Երևան 2004 թ. 2. «Մենեջմենթ» / տ.գ.դ., պրոֆ. Յու. Սուվարյանի ընդհանուր ղեկավարությամբ և խմբագրությամբ, Երևան 2002 թ. 3. Гиссин В.И. Управление качеством продукции: Учебн. пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. 4. Гличев А.В. Основы управления качеством продукции. – М.: Издательство стандартов, 1988. 5. Ильенкова С.Д. и др. Управление качеством: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - Որակի կառավարումը արտադրական կազմակերպություններում, «Քրաուն Քեմիքալե ընկ - verlucakan 4.voraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunum - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki karavarumy artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale ynk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki karavarumy artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale ynk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputjunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerpytyynnerym, «Qrayn Qemiqale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Kraun Kemikale @nk - Ոraki [email protected] artadrakan kazmakerputyunnerum, «Qraun Qemiqale @nk
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները
Яндекс.Метрика