Իմացիր քո աշխատանքի գինը
Ваша заявка №
В течение ближайшего времени с Вами свяжется наш менеджер
Լրացրեք օնլայն դիմումը
5 – րոպեի ընթացքում կներկայացնենք պատվերի գինը
Պայմանավորված ժամկետում Դուք կստանաք Ձեր պատրաստի աշխատանքը
Աշխատավարձի գործավարձային ձևը և կատարելագործման ուղիները
Code: 4018000709
Page: 26
Type: Անհատական
Page cash: 200 AMD
Old : 5,460.00 AMD
Total: 5,200.00 AMD
Բովանդակություն


Ներածություն
1. Աշխատավարձի գործավարձային ձևը, դրա համակարգերը և դրա արդյունավետ կիրառման պայմանները
2. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի կիրառման մակարդակի և արդյունավետության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում
3. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի և դրա համակարգերի կատարելագործման ուղիներն արտադրական կազմակերպությունում
Եզրակացություն
Օգտագործված գրականության ցանկ
Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Адамчук В.В. и др. Экономика и социологиа труда’’. М.,1999.
2. Генкин Б. «Экономикa и социология труда » М. 1999
3. Ս . Պողոսյան «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» Երևան, 2004թ
4. П.Ф.Петраченко –“ Анализ трудових показателей на предприатии.”
Москва 1975г

- Բովանդակություն Ներածություն 1. Աշխատավարձի գործավարձային ձևը, դրա համակարգերը և դրա արդյունավետ կիրառման պայմանները 2. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի կիրառման մակարդակի և արդյունավետության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպությունում 3. Աշխատավարձի գործավարձային ձևի և դրա համակարգերի կատարելագործման ուղիներն արտադրական կազմակերպությունում Եզրակացություն Օգտագործված գրականության ցանկ Օգտագործված գրականության ցանկ 1. Адамчук В.В. и др. Экономика и социологиа труда’’. М.,1999. 2. Генкин Б. «Экономикa и социология труда » М. 1999 3. Ս . Պողոսյան «Աշխատանքի տնտեսագիտություն» Երևան, 2004թ 4. П.Ф.Петраченко –“ Анализ трудових показателей на предприатии.” Москва 1975г - Աշխատավարձի գործավարձային ձևը և կատարելագործման ուղիները - Ashxatavarzi gorcavarzayin [email protected] ev katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavardzi gorcavardzayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Azxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin cEVy EV katarelagorcman uxinery - Ashkhatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Askhatavarzi gortsavarzayin zEVy EV katarelagortsman ughinery - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcajin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gwrcavarcayin [email protected] EV katarelagwrcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] EV katarelagorcman [email protected] - Ashxatavarci gorcavarcayin [email protected] YEV katarelagorcman [email protected]
Գրեք Ձեր անձնական տվյալները

Яндекс.Метрика